Nadzwyczajna XXVIII sesja Rady Miejskiej w Łasku

W dniu 30 grudnia 2020 r. (środa) o godz. 14.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, na wniosek Burmistrza Łasku zwołana została nadzwyczajna XXVIII sesja Rady Miejskiej w Łasku. Transmisja obrad prowadzona jest na stronie Łaskiego Serwisu Samorządowego – www.lask.pl

Prządek sesji:

  1. Otwarcie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
  2. Przyjęcie porządku obrad XXVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020-2033.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy Łask, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/331/2020 Rady Miejskiej w Łasku w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Łaskiego w ramach projektu „Modernizacja transportu publicznego”.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody wpisanego do rejestru ochrony przyrody prowadzonego przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, rosnącego na Pl. Gwiaździstym w Łasku.
  8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXVII/343/2020 w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na prowadzenie bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2 na 2021 rok.
  9. Korespondencja i sprawy różne.
  10. Zakończenie XXVIII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
Share this...
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *