XXVII sesja Rady Miejskiej w Łasku: Komisja przedstawi sprawozdanie z kontroli Łaskiego Domu Kultury.

W środę 16 grudnia br. zaplanowano XXVII sesję Rady Miejskiej w Łasku, podczas której radni podejmą uchwałę w sprawie przyszłorocznego budżetu Gminy Łask. Zostanie również przedstawione sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami finansowymi z budżetu gminy Łask przez Łaski Dom Kultury w roku 2019. Przypominamy, że w związku z kontrolą zwolniony został dyrektor placówki. 

Porządek XXVII sesji Rady Miejskiej w Łasku

 1. Otwarcie XXVII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad XXVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 3. Przyjęcie protokołów z XXV i XXVI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 15.10.2020 r. do 03.12.2020 r.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2021-2035.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Łasku na rok 2021.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na prowadzenie bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2 na 2021 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowej dla Zakładu Komunikacji Miejskiej w Łasku na dowóz dzieci z terenu Gminy Łask do szkół i opiekę nad dowożonymi dziećmi na rok 2021.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łask na 2021 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ronda znajdującego się na skrzyżowaniu ul. 9-go Maja i Południowej w Łasku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu (nieruchomość poł. w Orchowie).
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu (nieruchomość poł. w Kopyści).
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Łask odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Łasku będących własnością osób fizycznych.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
 19. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli gospodarowania środkami finansowymi z budżetu gminy Łask przez Łaski Dom Kultury w 2019 r.
 20. Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla gminy Łask w latach 2018-2019.
 21. Przedstawienie informacji na temat analizy oświadczeń majątkowych dokonanej przez Urząd Skarbowy w Łasku.
 22. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelacje.
 23. Zapytania i wolne wnioski.
 24. Korespondencja i sprawy różne.
 25. Zakończenie XXVII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
Share this...
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *