Dofinansowanie z budżetu Województwa Łódzkiego

W dniu 8 września br. przekazano  do użytkowania drogę wykonaną w ramach zadania pn. „Remont drogi wewnętrznej dojazdowej w miejscowości Włodzimierz na odcinku od km 1+220 do km 2+020”. Roboty budowlane ww. inwestycji zostały wykonane w dniach 6.07.2020 – 1 .09.2020 i obejmowały:
a) odtworzenie istniejącej osi drogi,
b) oczyszczenie istniejącej nawierzchni powierzchniowo utrwalonej na odcinku od km 1 + 220 do km 2 + 020 wraz z wykonaniem remontu cząstkowego przy pomocy betonu asfaltowego,
c) skropienie krawędzi jezdni na szerokości 0,50 m emulsją asfaltową na całej długości odcinka.d) ułożenie warstwy wyrównawczej z betonu asfaltowego na odcinku 1+220 do km 2+020,

e) ułożenie na całej długości odcinka warstwy ścieralnej grubości 5 cm z betonu asfaltowego,
f) uzupełnieniu poboczy ziemnych gruntem dowiezionym wraz z zagęszczeniem i plantowaniu do wymaganych spadków poprzecznych
g) ustawieniu brakującego oznakowania pionowego.

 Źródła finansowania zadania:
Środki budżetu Województwa Łódzkiego: 45 590,00 zł.
Środki własne Gminy Wodzierady: 95 842,80 zł.
Całkowita wartość zadania: 141 432,80 zł.

Ponadto w czerwcu br. Rada Gminy zadecydowała o dokończeniu inwestycji obejmującej remont drogi w miejscowości Włodzimierz na odcinku od km 2 + 020 do km 2 + 675. Modernizacja ostatniego odcinka ww. drogi dojazdowej zapewniła mieszkańcom i osobom przyjezdnym pełen komfort oraz bezpieczeństwo w trakcie podróży. Przedsięwzięcie zostało zakończone we wrześniu br. W ramach środków własnych gminy koszt remontu tego odcinka wyniósł  144 716,11 zł.

Share this...
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *