XXII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

W dniu 8 lipca 2020 r. (środa) o godz. 12.00 w  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku, przy ul. Południowej 1, odbędzie się XXII sesja Rady Miejskiej w Łasku.

Porządek obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
1. Otwarcie XXII sesji Rady Miejskiej w Łasku i stwierdzenie kworum.
2. Przyjęcie porządku obrad XXII sesji Rady Miejskiej w Łasku.
3. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Miejskiej w Łasku.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Łasku za okres od 21 maja do 25 czerwca 2020 roku.
5. Rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Łask.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku wotum zaufania.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łask za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. 
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2020-2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu oraz w budżecie Gminy Łask na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży, w drodze przetargu (pod zabudowę budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym w Łasku).
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze  przetargu (pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w Rokitnicy).
13. Podjęcie uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.

14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu oraz opłaty za korzystanie z toalet publicznych w Łasku przy ul. Szerokiej, ul. Marii Skłodowskiej – Curie, ul. Szpitalnej, Placu Szarych Szeregów oraz na Placu 11 Listopada.
16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXI/254/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków z zasad korzystania z tych obiektów.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku.
18. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Gminnym Publicznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Łasku.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na III i IV kwartał 2020r. 
20. Przedstawienie interpelacji i odpowiedzi na interpelację.
21. Korespondencja i sprawy różne.
22. Zapytania i wolne wnioski.
23. Zakończenie XXII sesji Rady Miejskiej w Łasku.

Share this...
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *