Bezzwrotne dofinansowanie do 1 mln zł – do 13 lipca

Do 13 lipca firmy z województwa łódzkiego poszkodowane przez COVID-19 mogą składać wnioski o dofinansowanie. Maksymalna kwota to 1 mln zł. Konkurs jest prowadzony przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi. 

Co można sfinansować z tych środków? 

Przede wszystkim koszty inwestycji, w tym zakup maszyn, sprzętu, programów i aplikacji, a nawet reklamy w internecie czy stworzenie strony www. Można również przewidzieć wynagrodzenie dla osób zaangażowanych bezpośrednio w realizację projektu czy wydatki na organizację i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń. Realizacja projektu powinna przyczyniać się też do utrzymania miejsc pracy. 

Przedsiębiorcy chcący wziąć udział w konkursie muszą wykazać negatywne skutki, jakie dotknęły ich działalność w związku z COVID-19. 

Za takie będzie uważane np.: 

  • spadek obrotów powyżej 20 proc., 
  • zerwanie łańcucha dostaw uniemożliwiające prowadzenie dotychczasowej działalności gospodarczej, 
  • zerwanie umowy o współpracy z dotychczasowymi partnerami, którzy odpowiadają za minimum 30 proc. obrotów, 
  • albo brak możliwości wykonywania podstawowej działalności gospodarczej.

Sposób składania wniosków

Wniosek o dofinansowanie można złożyć za pośrednictwem systemu informatycznego IP, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub w siedzibie Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Wniosek o dofinansowanie należy przygotować zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie i złożyć w formie elektronicznej na nośniku elektronicznym (np. płycie CD-R/DVD). Do wniosku o dofinansowanie zapisanego na nośniku elektronicznym musi być załączone sporządzone w wersji papierowej Oświadczenie wnioskodawcy dotyczące złożenia wniosku o dofinansowanie w wersji elektronicznej, podpisane przez Wnioskodawcę lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania. W przypadku składania wniosku za pomocą formularzu elektronicznego pod adresem https://bip.cop.lodzkie.pl/formularz-zgloszeniowy podpisane oświadczanie składane jest w formie skanu.

Formularz wniosku o dofinansowanie wraz z instrukcją jego wypełniania został udostępniony na stronie internetowej: www.cop.lodzkie.pl; www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Konkurs skierowany jest do typów beneficjentów:
Mikro, małe, średnie przedsiębiorstwo (MŚP).

Maksymalny poziom dofinansowania udzielanej wnioskodawcy w ramach konkursu wynosi 85%.
Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 1 000 000,00 zł.
Minimalna kwota dofinansowania projektu – nie została określona. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach niniejszego konkursu wynosi 90 000 000 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów złotych 00/100).

Źródło: www.larr.pl

 

 

 

 

Share this...
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *