Apel Wojewody do samorządów dotyczący rozważenia udzielania zaliczek dla wykonawców robót budowlanych.

Szanowni Państwo,
rozprzestrzenianie się wirusa powoduje, że wiele polskich firm odczuwa problemy, szczególnie od strony finansowej. To może doprowadzić do bankructw firm, a w efekcie również do zwolnień pracowników. Dlatego, tak ważne jest wypracowanie efektywnych mechanizmów pomocy obywatelom i przedsiębiorcom stanowiących kolejne elementy komplementarne do rozwiązań przyjętych przez rząd w ramach pakietu Tarczy Antykryzysowej.

W  związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną administracja publiczna wszystkich szczebli stoi przed niezwykle trudnym zadaniem, jakim jest podjęcie szeroko zakrojonych działań mających na celu minimalizację społecznych i ekonomicznych skutków epidemii. Jedną z kwestii, która w ostatnim czasie jest często poruszana w ramach dialogu z przedstawicielami branży budowlanej, jest możliwość wypłacania zaliczek na poczet prac wykonywanych dla jednostek administracji publicznej. Przy obecnym gwałtownym spadku liczby zamówień wielu przedsiębiorstwom grozi utrata płynności finansowej, a w skrajnej sytuacji upadek. Mając na uwadze powyższe, zwróciłem się do samorządowców z województwa łódzkiego z prośbą, aby podczas realizacji inwestycji z wykorzystaniem środków Funduszu Dróg Samorządowych, a także innych działań finansowanych ze środków własnych i innych źródeł wsparcia, rozważyli możliwość dokonywania wypłaty zaliczek dla wykonawców. Udzielanie zaliczek dla wykonawców na poczet wykonania zamówienia przewiduje uregulowana został w art. 151a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).

W 2019 r. powołany został nowy mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego, realizujących inwestycje na drogach samorządowych – Fundusz Dróg Samorządowych.  Stanowi on kompleksowy instrument wsparcia realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

Biorąc pod uwagę, że jeszcze w tym roku na podstawie zatwierdzonej przez Premiera Mateusza Morawieckiego listy zadań powiatowych i gminnych do samorządów z województwa łódzkiego zostanie przekazane blisko 145 mln zł, na realizację 190 zadań: 32 powiatowe i 158 gminnych, co pozwoli na budowę, przebudowę lub remont 289 kilometrów dróg: 95 km powiatowych i 193 km gminnych, zapewniłem również samorządowców, że przekazywanie środków na wypłatę zaliczek w ramach wypłat ze środków Funduszu Dróg Samorządowych będzie odbywało się niezwłocznie po złożeniu zapotrzebowań finansowych, co z pewnością pozwoli na utrzymanie płynności finansowej wykonawców robót oraz rozwój gospodarczy całego województwa łódzkiego.

Share this...
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *