XVII sesja Rady Powiatu Łaskiego.

XVII sesja Powiatu Łaskiego odbędzie się 11 grudnia 2019 roku o godzinie 13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku.

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Powiatu Łaskiego.
4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu (DRUK 1).
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2019-2028 ( DRUK 2).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2019 rok  (DRUK 3).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Liceum Ogólnokształcącego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach (DRUK 4).
8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 1 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach (DRUK 5).


9. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej nr 2 wchodzącej w skład Zespołu Szkół Rolniczych im. Władysława Grabskiego w Sędziejowicach (DRUK 6).
10. Przyjęcie kwartalnego sprawozdania z działalności i realizacji zobowiązań wynikających z umowy dzierżawy za III kwartał 2019 r., przedłożonego przez Szpitale Powiatowe Sp. z o. o. Szpital w Łasku (DRUK 7).
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania części zarządu drogami powiatowymi w zakresie zimowego utrzymania dróg w sezonie 2019/2020 (DRUK 8).
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji członka zarządu Powiatu Łaskiego (DRUK 9).
13. Wybór Etatowego Członka Zarządu Powiatu Łaskiego (DRUK 10).
14. Interpelacje i wnioski.
15. Sprawy różne.
16. Zakończenie obrad.

 

Share this...
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *