Kwalifikacje do służby wojskowej

W dniu 30 maja 2019 r. w hali sportowej 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego, rozpoczną się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.
Kwalifikacje obejmować będą:
– rozmowę indywidualną;
– sprawdzian ze znajomości regulaminów SZ RP (ogólny i musztry);
– analizę dokumentów personalnych;
– sprawdzian z wychowania fizycznego.

Kandydaci powinni posiadać:
– dokument tożsamości – dowód osobisty, książeczka wojskowa, legitymacja służbowa;
– aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia sprawdzianu sprawności fizycznej;
– dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje (np. świadectwa ukończenia szkół, kursów, szkoleń);
– dokumenty opiniodawcze uzyskane po odbyciu służby wojskowej (np. opinia służbowa, pismo pochwalne, list gratulacyjny, itp.);
– strój sportowy – w czasie sprawdzianu z wychowania fizycznego;
– przybory piśmiennicze.
Więcej informacji na stronie 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *