VI sesja Rady Powiatu Łaskiego

VI sesję Rady Powiatu Łaskiego odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2019 – 2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2019 rok.
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019 – 2021’’.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Łaskiego na 2019 rok.
 10. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Łaskiego za rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
  nr 1 w Łasku, ul. 9 Maja 28, 98-100 Łask.
 12. Przyjęcie kwartalnego sprawozdania z działalności i realizacji zobowiązań wynikających
  z umowy dzierżawy, przedłożonego przez ,,Centrum Dializa’’ Sp. z o.o. Szpital w Łasku.
 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  w Łasku za rok 2018.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/11/2018 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łaskiego.
 15. Interpelacje i wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.
Share this...
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on Facebook
Facebook

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *