VI sesja Rady Powiatu Łaskiego

VI sesję Rady Powiatu Łaskiego odbędzie się w dniu 27 lutego 2019 r. o godz. 1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łasku przy ul. Południowej 1.

Porządek obrad: 

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Łaskiego.
 4. Przyjęcie sprawozdania z prac zarządu.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łaskiego na lata 2019 – 2028.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łaskiego na 2019 rok.
 7. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli
  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2018 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ,,Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2019 – 2021’’.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Powiatu Łaskiego na 2019 rok.
 10. Przyjęcie sprawozdań z działalności Komisji Rady Powiatu Łaskiego za rok 2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
  nr 1 w Łasku, ul. 9 Maja 28, 98-100 Łask.
 12. Przyjęcie kwartalnego sprawozdania z działalności i realizacji zobowiązań wynikających
  z umowy dzierżawy, przedłożonego przez ,,Centrum Dializa’’ Sp. z o.o. Szpital w Łasku.
 13. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
  w Łasku za rok 2018.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr II/11/2018 Rady Powiatu Łaskiego z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łaskiego.
 15. Interpelacje i wnioski.
 16. Sprawy różne.
 17. Zakończenie obrad.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *